Heimekompostering av matavfall

Matavfall utgjer om lag ein tredel av alt avfallet vårt. Ved å kompostera matavfallet heime, sparar ein miljøet for avfall og transport. Matavfallet kan verta god gjødsel til hagen din. Når ein komposterer sitt eige matavfall fører ein næringa tilbake i kringsløpet.

SIMAS støttar dei som komposterer sitt eige våtorganiske avfall med :

  • 35% avslag i renovasjonsgebyret i høve til eit standardabonnement (om ein har 140 l restavfall og papp/papir)

  • God pris på isolert kompostbinge

Kompostbingen Separett Kompen.

Kompostbingen Separett Kompen.

Kompostering i isolert kompostbinge

Ved kompostering av matavfall og hageavfall i isolert kompostbinge føregår ein prosess der det våtorganiske materiale vert brote ned og omdanna til næringsrik jord. For at ein slik prosess skal vere vellykka er det viktig med lukka og isolert kompostbinge. Dyr skal ikkje koma i kontakt med avfallet og varme er viktig for rask og hygienisk nedbryting av avfallet.

SIMAS sponsar litt av kompostbingen når den vert kjøpt gjennom oss. Kompostbingen Separett Kompen sel me for kr. 3818,- (+ kr. 567,50,- i frakt) til våre abonnentar i Sogn. Den er isolert for heilårsbruk og produsert i miljøvennleg resirkulerbart polyetylen plast. 

Den er svanemerka og har 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. 

Behaldaren har dobbel bunn, dreneringsrøyr og lufteventil i loket. Komposteringstid er omlag 10 til 12 veker. Den ferske komposten bør ligge til ettermodning, til dømes i ein haug/ranke saman med moden kompostjord, kvist og/eller anna hageavfall.

Lær meir om heimekompostering i heftet til naturvernforbundet.

Abonnentar som komposterer i isolert kompostbinge kan hente gratis strø på miljøstasjonane i alle SIMAS-kommunane.

Bokashi-bøtte kan kjøpast på  www.bokashinorge.no

Bokashi-bøtte kan kjøpast på www.bokashinorge.no

Kompostering med bokashi

SIMAS gir same reduksjon i renovasjonsgebyret for bokashi som ved kompostering i isolert kompostbinge. Bokashi er enkel kjøkkenkompostering av matavfall som omdannar alt av matavfall til næringsrik jord og gjødsel på få veker. Alt du treng for å starte med bokashi-kompostering er to lufttette bøtter og en pose bokashistrø. Ein byrgjar med å fylle den fyste bøtta med matavfall. Når den er full set ein den til fermentering innandørs i to veker. Då byrgjar ein å fylle opp den andre bøtta. Når denne er full, vil innhaldet i den fyste bøtta vere klart til å verte omdanna til jord. Innhaldet vert omdanna til jord når den kjem i kontakt med jord eller vert tømt i isolert kompostbinge.

Les meir om bokashi-kompostering på www.bokashinorge.no.

Heimekompostgebyret:

  • Gebyret for heimekompost er 75 % mindre enn om du skulle hatt ein våtorganisk behaldar.

Gebyret dekkjer:

  • Gratis flis til isolert kompostbinge kan hentast på miljøstasjonen i kvar kommune etter behov av dei som komposterer

  • Kurs i heimekompostering i ulike kommunar kvart år

  • Kontroll med heimekompostering

  • Administrering av avtalen

Kurs i heimekompostering

SIMAS arrangerer gratis kurs i heimekompostering kvar vår. Kursstad vil variere frå år til år. På kursa lærer ein det aller meste ein treng for å kome i gang med kompostering heime. Følg med for nærmare informasjon.

Eg vil kompostere!

Send inn utfylt søknad om heimekompostering til post@simas.no eller SIMAS IKS, Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger og me vil bestille innlevering av våtorganisk behaldar og registrere eigedomen med reduksjon i renovasjonsgebyret. NB! Kun tinglyst eigar av eigedomen kan søkje då dette medfører endring i gebyret.