Slamrenovasjon

SIMAS har ansvar for slamtømming i kommunane i Sogn. Miljøservice står for slamtømminga. Ta kontakt med SIMAS vedkommande slamtømming, eventuelt Miljøservice.

Slambil

Telefon slamrenovatør: 

Tlf.: 57 87 46 66

Vakttelefon slamrenovatør:

Tlf.: 90 87 51 11 (kun ved ekstra-/nødtømming utanom arbeidstid)


Når er det tømming av min slamtank?

Ordinær tømming av ein slamtank kjem an på kva tømmefrekvens tanken er registrert med.

Eigar vil få varsel to veker før tømming. Eigarar som har bustadadresse utanom kommunane der slammet skal tømmast får varsel 4 veker på førehand.

mintank.no kan du sjå når det er planlagt slamtømming på din eigedom. Spørsmål om slamtømming kan sendast på e-post post@ simas.no eller på telefon 57 65 70 70.

Ekstra-/nødtømming

Treng du tømming utanom ordinær tømmefrekvens, vil dette vera ei tilleggsteneste frå SIMAS.

  • Nødtømming: Dette er tømming av slamtank som må skje innan 24 timar, eller som må skje før neste periode renovatøren har anna tømming i området.

  • Ekstratømming: Dette er tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens, når renovatøren er i området og maks 5 km frå område der dei utfører ordinær tømming.