Slamrenovasjon

SIMAS har ansvar for slamtømming i kommunane i Sogn. Miljøservice står for slamtømminga. Ta kontakt med SIMAS vedkommande slamtømming, eventuelt Miljøservice.

Telefon slamrenovatør: 

Tlf.: 57 87 46 66

Vakttelefon slamrenovatør:

Tlf.: 90 87 51 11 (kun ved ekstra-/nødtømming utanom arbeidstid)


Ekstra-/nødtømming

Treng du tømming utanom ordinær tømmefrekvens, vil dette vera ei tilleggsteneste frå SIMAS.

  • Nødtømming: Dette er tømming av slamtank som må skje innan 24 timar, eller som må skje før neste periode renovatøren har anna tømming i området.

  • Ekstratømming: Dette er tømming av slamtank som kan skje utanom ordinær tømmefrekvens, når renovatøren er i området eller maks 5 km frå område der dei utfører ordinær tømming.

 

Når er det slamtømming i min kommune?

Det vert sendt ut varsel om slamtømming til eigar av eigedommen 1-2 veker før tømming.