Avfallskalender 2019

Nye avfallskalendere er klar, men i år vil du ikkje få han tilsendt i posten. Du vil finne kalenderen i appen vår, eller du kan laste han ned her:


Last ned appen Min Renovasjon

Last ned appen og få tømmekalenderen rett i lomma.

Har du prøvd appen vår? Den varslar deg når avfallsbehaldarane vert tømt i di gate, og kva behaldar du skal setje ut. Du bestemmer om varselet skal kome dagen før eller same dag, og kva tidspunkt du ønskjer varselet.

Lettare for deg – og lettare for oss å følgje opp. Appen heiter Min Renovasjon, er gratis og finst på AppStore eller GooglePlay.

Fleire funksjonar

  • Få varsel når avfallet skal tømmast

  • Sjekk tømmekalender når du vil

  • Sjå kva som skal kastast i dei ulike behaldarane

  • Finn opningstider på miljøstasjonen din

  • Sjå ditt næraste returpunkt

  • Meld inn om avfallet ikkje vert tømt

  • Meld inn om behaldaren er øydelagt eller forsvunne