Tilskot til kjøp av tøybleier

simas gir tilskot til toybleier.jpg

Frå 01. april 2019 kan du få tilskot til kjøp av nye tøybleier. Du får tilskot på inntil 1000 kronar, avgrensa til 50 prosent av kjøpesum.

Døme 1: Kjøper du tøybleier til kr. 1.500, får du kr. 750 i tilskot av SIMAS
Døme 2: Kjøper du tøybleier til kr. 2.500, får du kr. 1.000 i tilskot av SIMAS.

SIMAS gjev tilskot til kjøp av nytt utstyr (ikkje brukt).

Krav til kvittering

  • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn produkt som SIMAS gjev tilskot til. Produktet må vere betalt før søknad er sendt inn. Vippsbetaling utan komplett kvittering og kvitteringar der det er uklartkva produkt som er kjøpt inn, blir avvist.

  • Søknader med kvittering som ikkje oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.

  • I tillegg til å legge ved kvittering, må det listast opp kva produkt på kvitteringa som det skal søkjast tilskotfor, og summere desse.

Søk om tilskot

Mors/farsnavn: *
Mors/farsnavn:
Last opp bilete av kvittering. Me gjer merksame på at søknadar utan gyldig kvittering vert avslege.
FileField;MaxSize=7000;Multiple=10;addText=Last_ned;