Tilskot til kjøp av tøybleier

simas+gir+tilskot+til+toybleier.jpg

Frå 01. april 2019 kan du få tilskot til kjøp av nye tøybleier. Du får tilskot på inntil 1000 kronar, avgrensa til 50 prosent av kjøpesum.

Døme 1: Kjøper du tøybleier til kr. 1.500, får du kr. 750 i tilskot av SIMAS
Døme 2: Kjøper du tøybleier til kr. 2.500, får du kr. 1.000 i tilskot av SIMAS.

SIMAS gjev tilskot til kjøp av nytt utstyr (ikkje brukt).

Krav til kvittering

 • Innsendt kvittering skal dokumentere at det er kjøpt inn produkt som SIMAS gjev tilskot til. Produktet må vere betalt før søknad er sendt inn. Vippsbetaling utan komplett kvittering og kvitteringar der det er uklart kva produkt som er kjøpt inn, blir avvist.

 • Søknader med kvittering som ikkje oppfyller dokumentasjonskravet blir avvist.

 • I tillegg til å leggje ved kvittering, må det listast opp kva produkt på kvitteringa som det skal søkjast tilskot for, og summere desse.

Me gir tilskot til:

 • Brettebleier

 • Formsydde bleier

 • Brillebukser/sperrelag/lommebleier

 • Innlegg/kluter til bleier

 • Alt i ett/to tøybleier

Me gir ikkje tilskot til:

 • Næringsdrivande

 • Forbruksmateriell som til dømes rispapir, lanolinolje/ullkur og ullsåpe

 • Strikkeoppskrifter

 • Garn til sjølvstrikk, strikkepinnar etc

 • Frakt på produkt

Krav:

 • Private søkjarar

 • Søkjar må vere busett i SIMAS-kommune

 • Fødselsattest der det fremgår at søkjar er barnets forelder

 • Søknad må vere sendt inn før barnet har fylt 4 år (tilskotet går til barn frå 0 til og med 3 år)

Søk om tilskot

Mors/farsnamn: *
Mors/farsnamn:
Last opp bilete av kvittering. Me gjer merksam på at søknadar utan gyldig kvittering vert avslegne.
FileField;MaxSize=7000;Multiple=10;addText=Last_opp;
FileField;MaxSize=7000;Multiple=10;addText=Last_opp;