Behaldarbestilling

Det vert ikkje teke gebyr:

- Ved avslutting av abonnement

- Avfallsbehaldar som vert skada ved tømming

- Avfallsbehaldar som må bytast grunna «normal» slitasje

- Oppstart av nytt abonnement

- Avfallsbehaldar som vert vekke

Grunngje årsak for bestilling i skjema.

Det vert teke gebyr for transport av avfallsbehaldarar ved endring av abonnement eller aktlaus bruk som førar til skade:

140 l behaldar: kr. 136,25

240 l behaldar: kr. 272,50

660 l behaldar: kr. 546,25

 

 

Her kan du bestille ny eller byte avfallsbehaldar:


Bestill ny avfallsbehaldar:

 
 

Byting av avfallsbehaldar:

 
 

Me tilbyr avfallsbehaldar i ulike storleikar:


140 liter                                                                       240 liter                                                                     660 liter