Leikanger Miljøstasjon

Kvålen, Dalsvegen 11, 6863 Leikanger

Opningstider

Tysdag: 12.00 - 18.00

Sommartid (1. mai - 1. september)

Tysdag: 12.00 - 19.00

Her kan du levera mindre mengder:

 • kuldemøbel

 • ee-avfall

 • treavfall/hageavfall

 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)

 • papir/papp

 • isopor

 • hushaldningsbatteri

Farleg avfall

 • Husholdningar kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis på miljøstasjonar pr. år.

 • glas/metall

 • skrap

 • gjenbruksting

 • farleg avfall

 • restavfall

 • vanlege lyspærer

NB! Større mengder avfall skal leverast på miljøstasjonen i Festingdalen.

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.