Ledige stillingar hjå SIMAS

SIMAS IKS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn. Selskapet starta opp i 1994 og handsamar avfall frå hushaldningar og næringar. Kontor er Festingdalen på Kaupanger. Sjå liste over våre tilsette.