Balestrand Miljøstasjon

Dragsvik, 6899 Balestrand

Opningstider

1. januar - 1. april:
Annakvar onsdag (veke 1,3,5...): 12.00 - 18.00

1. april - 31. desember:
Kvar onsdag: 12.00 - 18.00

Sommertid (1.mai - 1. september): 12.00 - 19.00

Her kan du levera mindre mengder:

 • kuldemøbel

 • ee-avfall

 • treavfall/hageavfall

 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)

 • papir/papp

 • isopor

 • hushaldningsbatteri

Farleg avfall

 • Husholdningar kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis på miljøstasjonar pr. år.

 • glas/metall

 • skrap

 • gjenbruksting

 • farleg avfall

 • restavfall

 • vanlege lyspærer

NB! Større mengder avfall skal leverast på miljøstasjonen i Festingdalen.

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.