Vik Kommune

Renovasjonsruter

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 201

Nese, Arnafjord, Framfjord til Vik sentrum. Frå bru ved idrettsbana til RV 13 ved Trytisbrua, Hopperstad og Skjervo. Husstandar langs RV 13 frå Trytisbrua og sørover.


Rute 202

Frå Hamnen, kaiområdet og alt vest for RV 13, til Trytisbrua. Utanom Hopperstad og Skjervo.


Rute 204

Vik sentrum mellom Vikja og RV 13 sør til Vangsbru og Vik kyrkje, Røysane.


Rute 206

Frå Vangsnes, Feios, Berdal, Grindedalen til og med Fresvik.


Rute 207

Frå og med Vetlebukti til Seljedalen og Ovrisdalen, Vetleøyri, Tenold, Stadheim, Følid, Fosse, Hove og  Vange.


Rute 210

Vangsnes til Goteviki/Galden


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


 Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon, Vik

Torsdag kl. 12.00–18.00

Sommartid 1. mai - 1. september:

kl. 12.00 - 19.00

SIMAS
Tlf.: 57 65 70 70

Vik Kommune:
Tlf. 57 69 82 00
E-post