Løyve etter ureiningslova for handtering av avfall på Festingdalen avfallsplass i Sogndal kommune.