Back to All Events

To faste stillingar innan rekneskap, lønn og sakshandsaming


SIMAS har ledig 2 faste 100 % stillingar som konsulent ved kontoret i Festingdalen på Kaupanger.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Rekneskap A-Å
 • Budsjettering
 • Lønn A-Å
 • Reiserekningar
 • Fråvær, sjukepeng og refusjoner, samt oppfølging mot NAV
 • Sakshandsaming og andre oppgåver innafor renovasjon og slam
 • Kontakt mot kundar og leverandørar
 • Prosjektbaserte oppgåver

Ynskjeleg utdanning/praksis:

 • relevant høgare utdanning innan økonomi/administrasjon
 • gode datakunnskapar
 • erfaring frå offentleg administrasjon
 • erfaring frå løns- og rekneskapsarbeid

Me søkjer etter medarbeidarar som:

 • er fleksibel og vil setje seg inn i og lære nye ting
 • er interessert i å bidra til utvikling av arbeidsplassen og eit positivt arbeidsmiljø
 • kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
 • er engasjert og har positiv innstilling
 • trivast med kundeservice og høgt tempo
 • er systematisk, nøyaktig og målretta
 • er løysingsorientert og kan ta eit ekstra tak når det trengs
 • kan skriva nynorsk

Me kan tilby:

 • interessante og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø
 • løn i.h.t avtale med pensjonsordning for tida i KLP

Spørsmål om stillinga kan rettast til  SIMAS  ved økonomisjef Aud Jane Beheim på tlf nr.: 57 65 70 73 eller direktør Hallvard Thomassen tlf. nr. 57 65 70 71

Søknad med CV skal sendast til post@simas.no innan 1. juni 2018.