Back to All Events

SIMAS søkjer sommarvikarar


Me søkjer sommarvikarar på drift og i administrasjonen. Søknadfrist er 27. februar.

Oppgåver på drift kan vere:

Miljøstasjon

 • Drifting av miljøstasjonar

 • Sortering/veging av farleg avfall

 • Hente inn avfall frå returpunkt

 • Vask/utlevering av dunkar

 • Bruk av truck

Pressehall/deponi

 • Sortering av avfall, maskinelt arbeid

 • Laste trailer med avfall ved bruk av hjullaster

 • Vask/vedlikehald av maskiner og utstyr

 • Skapbil/Containerbil/renovasjon

 • Innhenting av dunkar og containarar

 • Sidemann på renovasjonsbil

 • Sjåfør kl. 2

Ynskjeleg utdanning/praksis,drift:

 • Maskinførarkurs(gul bok)

 • Truckførarbevis

 • Sertifikat i klasse B, C og CE


Oppgåver i Administrasjonen kan vere:

 • Registreringsarbeid på pc

 • Kontakt med kundar på telefon

Ynskjeleg utdanning/praksis:

 • Gode datakunnskapar

 • Opplæring i aktuelle dataprogram blir gitt


Ynskjer du å jobbe hjå Simas?

Spørsmål om stillinga

 • Drift: Gunnar B. Onarheim - 57 65 70 53.

 • Administrasjonen: Aud Jane Beheim - 57 65 70 73.

Søknad med CV skal sendast til post@simas.no innan 27. februar 2019.

Earlier Event: January 10
Simas IKS søker driftsoperatør