Back to All Events

SIMAS søkjer sjåførar kl. CE


Hovudoppgåver for stillingane:

 • Sjåfør på krok-, renovasjons- og skapbil

 • Vedlikehald av utstyr

Ynskjeleg utdanning/praksis:

 • Sertifikat CE, trucksertifikat og maskinførarbevis
 • Praksis som sjåfør

For stillinga søkjer me etter personar som:

 • Kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre
 • Vil setje seg inn i og lære nye ting
 • Er serviceinnstilt og fleksibel
 • Kan ta eit ekstra tak når det trengst
 • Ynskjer å arbeide med forsvarleg handsaming av avfall til attvinning og sluttdisponering
 • Skriv/snakkar norsk/engelsk

Me kan tilby:

 • Varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver hjå ein viktig miljøaktør i Indre Sogn
 • Nødvendig opplæring, kurs og rettleiing
 • Løn i.h.t. eigen lønstabell med pensjonsordning i KLP

Spørsmål til stillingane kan rettast til driftssjef:

Geir Øygard på telefon 57 67 69 90

 

Søknad med CV skal sendast til:

post@simas.no

eller

SIMAS IKS

Amla

6854 Kaupanger

                                                                                                                                              Søknadsfrist 13. oktober