Back to All Events

Simas IKS søker mekanikar/driftsoperatør


Vi treng flinke folk til å ta ansvar for vedlikehald på maskiner, lastebilar og containerpark m.m.. Søknadsfrist 23. januar.

SIMAS er eit interkommunalt selskap eigd av kommunane i Sogn. Selskapet har som formål å handsama avfall frå hushaldningar og verksemder.

Hovudoppgåver for stillinga:

 • Ansvar for vedlikehald på maskiner, lastebilar, containerpark m.m.

 • Ansvar for opparbeiding av rutinar og orden på verkstad.

 • Skal jobba aktivt for implementering av vedlikehald i vårt kvalitetssystem. 

 • Stillinga inneber også andre oppgåver som ekstrasjåfør på CE, samt maskinførar internt i Festingdalen.

 • Rapporterer direkte til arbeidsleiar.

Ynskjeleg utdanning/praksis:

 • Utdaning/fagbrev:

  • Bilmekanikar, tunge køyretøy.

  • Landbruks-/anleggsmekanikar.

 • Sertifikat kl. CE, truckførarbevis og maskinførarbevis.

 • Grunnleggjande IT-kunnskap.

For stillinga søkjer me etter personar som:

 • Ser mogelegheiter og tek initiativ til forbetringar.

 • Er strukturert, systematisk og har ein planmessig tilnærming til arbeidet.

 • Er tydeleg og målretta.

 • Kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre.

 • Er villig til å setje seg inn i nye ting.

 • God kommunikasjonsevne, skriftleg og munnleg.

 • Kan ta eit ekstra tak når det trengs.

Me kan tilby:

 • Varierte og meiningsfylte arbeidsoppgåver hjå ein viktig miljøaktør i Sogn.

 • Naudsynt opplæring, kurs og rettleiing.

 • Løn i.h.t. eigen lønstabell med pensjonsordning i KLP.

Spørsmål til stillinga rettast til:

Driftssjef Geir Øygard: 57 67 69 90/ 911 12 321

Arbeidsleiar Gunnar Barsnes Onarheim: 57 65 70 53/ 41 14 52 10

Søknad med CV skal sendast til: post@simas.no eller Simas IKS, Festingdalen 368, 6854 Kaupanger.

Søknadsfrist 23. januar 2019.