Back to All Events

SIMAS IKS søkjer etter HMS/kvalitetsleiar


Hovudoppgåver for stillinga:

 • Leia og koordinere HMS og kvalitetsaktivitetane i SIMAS
 • Arbeide med kontinuerleg forbetringsarbeid
 • Oppfylging av avfalls- og miljøfaglege myndigheitskrav
 • Vera ressursperson innan miljø
 • Arbeid med miljødokumentasjon
 • Utarbeide og vedlikehalde system og prosedyrar innan HMS-området

 

Kompetanse/kvalifikasjon:

 • 3-5 års erfaring med HMS og kvalitetsarbeid – helst innan avfallsbransjen
 • Innsikt i ISO 9001, ISO 14001 standardane
 • Kjennskap til Lean
 • Evna til å kunne samarbeide i heile organisasjonen
 • Høgare utdanning innan miljø og/eller kjemi
 • Kjennskap til Landax er ein fordel

 

Personlege eigenskapar:

 • Må trivast med å jobbe operativt ute i organisasjonen
 • Offensiv og initiativrik
 • Gode kommunikasjonsevne og pedagogiske eigenskapar
 • Ynskjer å arbeide med forsvarleg handsaming av avfall til attvinning og sluttdisponering
 • Skriv/snakkar norsk/engelsk

 

Spørsmål til stillingane kan rettast til direktør:

Hallvard Thomassen på telefon 57 65 70 71/ e-post: hath@simas.no

 

Søknad med CV skal sendast til:

post@simas.no

eller

SIMAS IKS

Amla

6854 Kaupanger

                                                                                                                                           

Søknadsfrist 15. november

Earlier Event: October 4
SIMAS søkjer sjåførar kl. CE
Later Event: January 2
Spennande vikariat som kundehandsamar