Me søkjer sommarvikarar

Ynskjer du å jobbe hjå Simas i sommas? Me søkjer etter sommarvikarar på drift og i administrasjonen. Send søknad med CV til post@simas.no innan 20. februar 2018.

 

Sommarjobb drift:

  Oppgåver miljøstasjon:

  • Drifting av miljøstasjonar
  • Sortering/veging av farleg avfall
  • Hente inn avfall frå returpunkt
  • Vask/utlevering av dunkar
  • Bruk av truck

  Oppgåver kompostanlegg:

  • Vedlikehald av uteområde og maskiner
  • Ulike oppgåver med hjullaster

  Oppgåver pressehall/deponi:

  • Sortering av avfall, maskinelt arbeid
  • Laste trailer med avfall ved bruk av hjullaster
  • Vask/vedlikehald av maskiner og utstyr

  Oppgåver skapbil/containerbil/renovasjon:

  • Innhenting av dunkar og containarar
  • Sidemann på renovasjonsbil
  • Sjåfør kl. 2

  Ynskjeleg utdanning/praksis,drift:

  • Maskinførarkurs(gul bok)
  • Truckførarbevis
  • Sertifikat i klasse B, C og CE

  Spørsmål om stillinga: Gunnar B. Onarheim på tlf. 57 65 70 53.

   

  Sommarjobb administrasjon:

  Oppgåver:

  • Registreringsarbeid på pc
  • Kontakt med kundar på telefon

  Ynskjeleg utdanning/praksis:

  • Gode datakunnskapar
  • Opplæring i aktuelle dataprogram blir gitt

  Spørsmål om stillinga: Aud Jane Beheim på tlf. 57 65 70 73.