Søknadsskjema for endring i gebyr

Avtale om deling av avfallsbehaldar

Forskrifta i si heilskap finn du på:  
Vår heimeside

Lovdata


Avtale om heimekompostering

Forskrifta i si heilskap finn du på:  
Vår heimeside

Lovdata


Søknad om reduksjon

Forskrifta i si heilskap finn du på:
Vår heimeside
Lovdata


Søknad om avstandsreduksjon

-1.png

Forskrifta i si heilskap finn du på:  
Vår heimeside
Lovdata


Søknad om fritak

-1.png

Forskrifta i si heilskap finn du på:  
Vår heimeside
Lovdata