Sogndal Miljøstasjon

Festingdalsvegen 368, 6854 Kaupanger

Opningstider

Måndag-fredag: 09.00 - 14.00
Torsdag: 09.00 - 18.00

Sommartid (1. mai - 1. september):

Måndag-fredag: 09.00 - 14.00
Torsdag: 09.00 - 19.00

Stengd 1., 10. og 17. mai.

Alternativ langope dag desse vekene er tysdag 8. og 15. mai 09.00-19.00.

 

Her kan du levera:

 • kuldemøbel
 • ee-avfall
 • treavfall/hageavfall
 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)
 • papir/papp
 • isopor
 • hushaldningsbatteri

Farleg avfall

 • Husholdningar kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis på miljøstasjonar pr. år.
 • glas/metall
 • skrap
 • gjenbruksting
 • farleg avfall
 • restavfall 
 • vanlege lyspærer

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.