Sogndal Kommune

Renovasjonsruter

Sogndal kommune er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 406

Frå grense mot Leikanger til Stedje­tunellen, Slinde, Nornes, Fardal, Ylvisåker og Øvstedalen.


Rute 407

Gjerde, Kollsete og Vassli. Frå Hollekve bru, begge sider av Dalavatnet til Selseng og Fjærland.


Rute 409

Frå avkøyring Fjærlandsvegen til Skjeldestad/Flatane, Lerheim, Ospesete, Haukareid, Notsete og Ormalseng. Frå Hollekve bru langs heile Dalavegen til kryss Kvåle. Fretland, Elvagjeng, Eggja, Stenehjem, Flugheim og Kvåle.


Rute 501

Frå Stedjetunellen, Stedje, Avsølevegen og til avkøyring mot Skjeldestad.


Rute 502

Grandane, sentrum sør for Gravensteinsgata, Hovsmarki, Helgheimsvegen, Nestangen, Navarsetevegen, Bergstien, Fjellvegen, Klippavegen, Røvhaugvegen og Hagebyvegen. Barsnes, Loftesnes, Hagalandet til avkøyring Vikane.


Rute 504

Sentrum nord for Gravensteins­gata, Åbergevegen, Kringla, Storåkeren, Stullahaugen, Kjeldeteigen, Åberge, Kongabergvegen, Rutlinslid, Leitevegen, Markavegen, Hovevegen, Leighgota, Prestadalen og Skulevegen frå Leighota til Trudvang skule.


Rute 505

Fossvegen, Dalavegen frå kryss Fossvegen til Kvåle (Ulvahaugen, Rutlin, Bårdsenvegen). Skulevegen frå plassen til Trudvang. Plassen og Prestavegen. Trolladalen, Lundamyri, Fosshaugane og Kvålslid til Kvålsgota.


Rute 506

Byggefelt i Kaupanger, Strondi, Amla nedre og øvre, Hjellhaug, Haukås­-vegen.


Rute 510

Vikane, Kjørnes, Valeberg, Eidsgrenda, Vesterheim, Dalen, Olstad, Hammarvoll, Hauståker, Dalåker og industrifelt Kaupanger.


Rute 610

Årøy, Ølnes, Kvam, Nestangen og Fimreite.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon, Festingdalen:

Mån - fred: 09.00 - 14.00
Tors: 09.00–18.00

Sommartid 1. mai - 1. september:

Mån - fred: 09.00 - 14.00

Tors.: kl. 09.00 - 19.00

SIMAS
Tlf.: 57 65 70 70

Sogndal Kommune:
Tlf: 57 62 96 00
E-post