Skuleklassar

SIMAS ynskjer alle 4. klassar velkomne på besøk til anlegget vårt i Festingdalen. Her får de eit kort føredrag i tillegg til omvising på anlegget.

Før de kjem på besøk, bør de ha hatt om kjeldesortering i undervisinga. LOOP har laga eit undervisningsopplegg som me anbefalar å nytta.

LOOP er ein stiftelse som har som hovudoppgåve å vera ein pådrivar og koordinator for kommunikasjonen om kjeldesortering og gjenvinning i Noreg.

På LOOP sine nettsider kan de tinga gratis undervisingsmateriell som arbeidshefte, cd og dvd som kan nyttast i undervisinga. Her er mykje god informasjon om kjeldesortering og gjenvinning.