Oppsamlingsboks for farleg avfall

Gaute FA-boks.jpg

Alle private kundar kan få hente ein raud oppsamlingsboks for farleg avfall gratis på næraste miljøstasjon. Når boksen er full kan de ta med boksen tilbake til miljøstasjonen og levere den til ein operatør som sorterer innhaldet. Ta med ein ny boks heim om de ynskjer å samle opp meir.

Ordninga gjeld for alle med privatabonnement hjå SIMAS, hushaldning og fritid. 

Farleg avfall som kan i den raude boksen (liste følgjer med ved utlevering):

Sjå opningstider på dei ulike miljøstasjonane.