Oppsamlingsboks for farleg avfall

Gaute FA-boks.jpg

Hent deg ein boks på miljøstasjonen i di kommune, ta den med heim og fyll den opp med farleg avfall. Ta boksen med tilbake til miljøstasjonen og lever til ein operatør som sorterer innhaldet. De kan ta med ein ny boks heim om det ønskjer ei oppsamling til.

Ordninga gjeld for alle med privatabonnement hjå SIMAS, hushaldning og fritid. 

Farleg avfall som kan i den raude boksen (liste følgjer med ved utlevering):

Sjå opningstider på dei ulike miljøstasjonane.