Aurland miljøstasjon

Låvi, 5745 Aurland

Opningstider

Torsdag kl. 12.00 - 18.00 

Sommaropningstider frå 1. mai - 1. september:

Torsdag kl. 12.00 - 19.00

Her kan du levera mindre mengder:

 • kuldemøbel
 • ee-avfall
 • treavfall/hageavfall
 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)
 • papir/papp
 • isopor
 • hushaldningsbatteri
 • glas/metall
 • skrap
 • gjenbruksting
 • farleg avfall
 • restavfall 
 • vanlege lyspærer

NB! Større mengder avfall skal leverast ved Miljø og avfallstasjonen i Festingdalen.

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.