Kvar blir det av avfallet?

Som oftast er det fokus på korleis ein sorterar avfallet og ikkje korleis avfallet blir vidare handsama.

Avfallet som blir samla inn med renovasjonsbilen

 • Matavfallet blir kompostert i kompostanlegget i Festingdalen. Etter modning og lagring blir det til kompostjord.
 • Restavfallet blir sendt til forbrenningsanlegg i Sverige for energiutnytting.
 • Papp, papir og mjølkekartongar blir pressa, sendt vidare til sortering og gjenvinning til nytt papir.
 • Plastembalasjen blir pressa, sendt vidare til sortering og gjenvinning til nye plastprodukt.

Avfallet frå Miljø og Avfallstasjonane

 • Plastembalasjen blir pressa, sendt vidare til sortering og til gjenvinning til nye plastprodukt.
 • Jern blir sendt til sortering og blir til nye jarnprodukt
 • Trevirke blir sendt til Sverige til energiutnytting.
 • Farlig avfall blir sortert og sendt til godkjent behandlingsanlegg
 • Restavfall blir sendt til forbrenningsanlegg i Sverige for energiutnytting.  
 • Papp og papir blir pressa og sendt vidare til sortering og gjenvinning til nytt papir.
 • Kvitvare og el.artikler blir sendt vidare til El-retur
 • Hageavfallet blir kverna og brukt som struktur i kompostanlegget