Heimekompostering

Heimekompostering er ein god alternativ måte å behandla det våtorganiske avfallet på.

Hjå SIMAS kan du kjøpa Separett sin kompostbinge, "Separett-kompen", men du kan også laga din eigen binge.

Les meir om Cipax kompostbinge og korleis ein komposterer her.

Fylkesmannen krev at SIMAS har oversikt over kven som heimekomposterer. Gebyret for heimekompost er 75% mindre enn om du skulle hatt ein våtorganisk dunk. Gebyret dekker også flis etter behov, som kan hentast på miljøstasjonen i kvar kommune.

Les meir her.