Gjenbruk

Gjenbruk betyr at ting vert brukt om att i staden for at dei vert kasta. Når me reparerer i staden for å kjøpe nytt, eller tek i bruk eit gamalt møbel i staden for å kjøpe nytt, sparar me miljøet for bruk av energi, uttak av naturressursar og reduserer utslepp både i produksjon og transport.

Ved å la gamle ting gå til gjenbruk kan dei få forlenga levetid hjå ein ny eigar. Nesten alle slags produkt kan brukast om att; klede, møblar, syklar, trillebårer, leiker, ski og akebrett er døme på ting som eignar seg godt til gjenbruk. Facebook er ein god kanal for å få selt, bytta eller kjøpt brukte ting.

Gjenbruk er ein av hovudpriorteringane i den nasjonale avfallspolitikken. Det er vorte populært med gjenbruk av interiør. Gamle ting kan med enkle grep bli til noko nytt; det er billig, fint og samtidig får ein eit personleg preg på interiøret sitt.

Kabeltrommel får nytt liv som stovebord. Korga med tepper er laga av ei gamal vinballong

Kabeltrommel får nytt liv som stovebord. Korga med tepper er laga av ei gamal vinballong