Farleg avfall

Farleg avfall er avfall som ikkje skal handsamast saman med det ordinære avfallet, fordi det inneheld miljøgifter (helse- og miljøfarlege stoff) og kan medføre alvorleg ureining eller fare for skade på menneske eller dyr.

Miljøstasjonane i Sogn har løyve til mellomlagring av avgrensa mengder farleg avfall. Privatkundar kan levera inntil 1000 kg farleg avfall gratis på miljøstasjonen. Ta kontakt for pris på levering og transport.

Det er forbode å kvitta seg med farleg avfall på andre måtar enn å levera det til godkjent mottak.

Farleg avfall er til dømes:

 • Spillolje
 • Maling, lim og lakk
 • Sprayboksar
 • Løysemiddel, frostvæske og kjølevøske
 • Vaskemiddel
 • Batteri
 • Syrer og basar
 • Plantevernmiddel
 • Lysstoffrøyr, sparepærer og lyspærer
 • PCB
 • Asbest og eternitt