Luster Kommune

Renovasjonsruter

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 507

Hafslo frå og med Krekavegen, Bakkingavegen, Hafslo sentrum til avkøyring Hafslo barnehage, Lyngmo, Kjos og Galden til kryss Solvorn.


Rute 509

Gaupne austsida av Jostedøla og oppsida av RV 55.


Rute 602

Kinsedal, Urnes, Kroken, Feigum, Sørheim, Fortun, Fortunsdalen og Skjolden til Luster, Flikki, Kvåle, Dalsdalen og Bringe.


Rute 604

Luster sentrum frå elva til Gaupne og Hotla.


Rute 606

Frå og med Marifjøra, Vedvik og Indre Hafslo til Hegg myrane/Krekavegen.


Rute 607

Frå Veitastrond til Moane ved Hafslo sentrum (avkøyring Hafslo barnehage), Solvorn, Hestnes og til grense mot Sogndal kommune.


Rute 609

Jostedalen til Gaupne, Gjerde, Krundalen, Fossøy, Mykle­ myr og til gamle Rønneidsveg.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • Overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon, Luster

Måndag kl. 09.00 - 14.00

Onsdag kl. 12.00–18.00

Sommartid (1. mai - 1. september):

Måndag kl. 09.00 - 14.00

Onsdag kl. 12.00 - 19.00

Simas
Tlf.: 57 65 70 70 

Luster Kommune:
Tlf. 57 68 50 00
E-post