Lover og forskrifter for SIMAS 

Renovasjon- og slamforskrift for SIMAS IKS                                                            (Sogn interkommunale miljø- og avfallsselskap)

  

Forskrifta kan óg lesast på www.lovdata.no


Selskapsavtalen til SIMAS