Leikanger Kommune

Renovasjonsruter

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 204

Sognefjordvegen frå Hella til Grinde


Rute 205

Sognefjordvegen frå Grinde til Leikanger kyrkje. Grinde, Engjaseter, Holane, Eggja, Valbrekka, Hamre, Strandavegen, Kyrkjeve­gen og Hatlebakkane.


Rute 401

Sognefjordvegen frå Leikanger Kyrkje til Henjaelva. Husabø, Frekaland, Øvre og Nedre Leite, Halland, Skrivervegen, Henjavegen og Nybø. Lundevegen og Lundheim.


Rute 402

Monken, Seberg, Røysafeltet, Henja, Krosshaug, Røysa, Røysaleite, Kleppavegen og Skahug.


Rute 404  

Røysavegen, Ohnstadhaugen, Hjedel, Leikanger  Barneskule, Brundene, Hagane, Dalsvegen og Dalen.


Rute 405

Sognefjordvegen frå Henjaelva til Kløvi. Hermansverk, Riverdalen, Gjertrudbakken, Askedalen, Gjerde og Njøs.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.
 


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon, Kvålen

Torsdag kl. 12.00–18.00

Sommartid 1. mai - 1. september:

kl. 12.00 - 19.00

SIMAS
Tlf.: 57 65 70 70

Leikanger Kommune:
Tlf. 57 65 56 00
E-post