Lærdal Kommune

Renovasjonsruter 2018

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 306

E16 frå Voll bru til grense FIlefjell/Hemsedal. Ljøsne, Saltkilen, Stuvane, Sæltun, Husum, Nese, Borgund, Steinklepp og Borlaug.


Rute 307

RV5 frå kryss til sjukehuset til Voll bru og FV272, Tønjum-Mo/Rå. Frå Voll bru FV 271 til Stødno inkl. Ofta.


Rute 310

Lærdalsøyri, heile vestsida frå og med Skaffarøyna og Brattegjerde til rundkøyring.


Rute 410

Grandane, båthavn/kai, Erdal, Vindedal, Fodnes, Bergmål. Lærdalsøyri frå Skafferøyna til Sjukehusvegen minus Brattegjerdet.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.
  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.
  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!  

Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte

Miljø og Avfallstasjonen i Lærdal

Grandavegen 8
Tysdag kl.14.00-18.00

Sommartid 1. mai - 1. september:

kl. 14.00 - 19.00

SIMAS
Tlf. 57 65 70 76

Lærdal Kommune
Tlf. 57 64 12 00
E-post