Festingdalen

Miljø- og avfallstasjon

SIMAS er eit interkommunalt  miljø- og avfallsselskap som held til i Festingdalen i Sogndal kommune.

I Festingdalen har me administrasjonsbygg, deponi, kompostanlegg, pressehall for klargjering og pakking av avfall og miljø- og avfallstasjon.  

SIMAS overtok deponiet frå Sogndal kommune i 1999. Sidan har det vorte bygd administrasjonsbygg, kompostanlegget sto klart i 2002 og miljø- og avfallstasjonen er på plass. I 2016 vart den nye pressehallen teken i bruk. 

For å koma til Festingdalen Miljø- og avfallstasjon tek du av ved Mannhellertunnellen i Kaupanger (Sogndal kommune) og følgjer skilta.

Miljøstasjon, Festingdalsvegen 368

Måndag-fredag: 09.00–14.00
Torsdag: 09.00–18.00

NB! Sommartid 1. mai - 1. sept.:
Torsdag: 09.00–19.00


Administrasjonen

Mån- fre:  08.00–15.45
Tlf.: 57 65 70 70
E-post:  post@simas.no

NB! Sommartid 15. mai - 14. sept.:
Mån- fre:  08.00–15.00