Dette avfallet skal ikkje kastast i hyttecontaineren:

 • Farleg avfall (t.d. PCB glasruter, maling, spillolje, lysrøyr, sprayboksar, batteri, asbesthaldig avfall)
 • Eksplosivt, radioaktivt, etsande, brannfarleg avfall
 • Smittefarleg avfall/kasserte medisinar
 • Flytande avfall
 • Kasserte bildekk (desse skal leverast til bilverkstader)
 • Store mengder papp/papir/plast/treverk
 • Kuldemøblar, kvitevarer, brunevarer, elektrisk- og elektronisk avfall
 • Asbest/eternittplater
 • Bildelar, motorar, landbruksmaskiner etc.
 • Trykkimpregnert treverk
 • Møblar, innreiing
 • Skrapjern

SIMAS tek i mot dette avfallet og, og kan leverast på miljøstasjonen i kommunen. Finn din miljøstasjon her.