Balestrand Miljøstasjon

Dragsvik, 6899 Balestrand

Opningstider

1. januar - 1. april:
Annakvar torsdag (veke 1,3,5...)
Kl. 14.00 - 18.00

1. april - 31. desember:
Kvar torsdag
kl. 14.00 - 18.00  

Stengd 10. og 17. mai. Alternativ opningsdag desse vekene er tysdag 8. og 15. mai kl. 14-18

Her kan du levera mindre mengder:

 • kuldemøbel
 • ee-avfall
 • treavfall/hageavfall
 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)
 • papir/papp
 • isopor
 • hushaldningsbatteri

Farleg avfall

 • Husholdningar kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis på miljøstasjonar pr. år.
 • glas/metall
 • skrap
 • gjenbruksting
 • farleg avfall
 • restavfall 
 • vanlege lyspærer

NB! Større mengder avfall skal leverast på miljøstasjonen i Festingdalen.

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.