Balestrand Kommune

Renovasjonsruter

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast.

Hushaldningar/verksemder


Rute 109

Frå grense Høyanger til Balestrand sentrum (Brattland, Skåheimsvegen, Granliavegen, Fjærestadvegen, Fjærestad og alt øst ofr RV55 til Munken, Balali, Britamarki og Sygnavegen.


Rute 209

Balestrand sentrum frå Munken til Mel og Ulvestad. Esefjorden, Dragsvik, Sværefjorden og Vetlefjorden.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon Balestrand

Frå 1. januar–1. april: 
Anna kvar onsdag kl.
12.00–18.00 (veke 1,3,5…)

Frå 1. april til 31.desember: 
Kvar onsdag kl. 12.00–18.00

Sommertid (1.mai - 1. september): 12.00 - 19.00

SIMAS
Tlf.: 57 65 70 70

Balestrand Kommune
Tlf.: 57 65 12 00
E-post