Aurland miljøstasjon

Låvi, 5745 Aurland

Opningstider

Torsdag kl. 12.00 - 18.00

Sommaropningstider frå 1. mai - 1. september:

Torsdag kl. 12.00 - 19.00

Her kan du levera mindre mengder:

 • kuldemøbel

 • ee-avfall

 • treavfall/hageavfall

 • plastemballasje (folie-, hard- og landbruk)

 • papir/papp

 • isopor

 • hushaldningsbatteri

 • glas/metall

 • skrap

 • gjenbruksting

 • farleg avfall

 • restavfall

 • vanlege lyspærer

NB! Større mengder avfall skal leverast ved Miljø og avfallstasjonen i Festingdalen.

SIMAS har igloar for levering av glas- og metallemballasje og containerar for levering av reine kle og sko. Gå til kart for å finna ditt returpunkt.