Aurland Kommune

Renovasjonsruter

Kommunen er delt inn i ruteområde med eige nummer for kvart område. Fargane viser kva type avfall som skal leverast. 

Hushaldningar/verksemder


Rute 301

E16 frå avkøyring Ohnstadvegen til fylkesgrense Hordaland. Flåm, Undredal, Gudvangen og Bakka.


Rute 302

Frå avkøyring Ohnstadvegen (E16) til Aurlandselva. Ohnstadøyri, Otnes. Frå og med Hopen til og med Vassbygdi


Rute 304

Aurland sendtrum frå Hopen, Skjerdal, Høydalen, Thy, Klokkargarden, Ystebøen, Vangen, Vinjane, Kvam, Bellsvingen, Ås, Høgåsen og Bjørgo.


Verksemder

  • Onsdagar: Er berre for verksemder med avtale om tømming utover standard tømming.

For bedrifter med tømming etter avtale

  • Ruta går fast på onsdagar og gjeld dei bedriftene som har avtale om tømming utover standard tømming av ein eller fleire fraksjonar. Dei bedriftene dette gjeld følgjer standardtømmingane i sitt ruteområde og tømmer etter avtale på onsdagar

AvfallsskalenderKalenderen kan du lesa ved å lasta ned Adobe Acrobat Reader gratis her.

Du kan få tilsendt kalender i papirformat ved å kontakta SIMAS.


Slik les du kalendaren:

  • Finn ditt ruteområde nederst på kalendaren og noter deg ditt rutenummer.

  • Sjå på fargen for å finne ut kva type avfall som skal leverast på di rute denne dagen.

  • NB! Dunkane må vere sett ut kl. 07.00 på hentedag!


Vi minner om:

  • overfylte dunkar vert ikkje tømte


Miljø- og avfallsstasjon, Aurland 

Torsdag kl. 12.00–18.00

Sommartid 1. mai - 1. september:

kl. 12.00 - 19.00

SIMAS
Tlf.  57 65 70 70

Aurland Kommune:
Tlf: 57 63 29 00
E-post: post@aurland.kommune.no