Utlevering av bioposar 2018

matavfall2.jpg

Hugs å setje ut avfallsbehaldar for våtorganisk avfall på tømminga i veke 15/16.

De vil då få utlevert 2 rullar med bioposar pr. behaldar for våtorganisk avfall.

Om ikkje behaldaren er sett ut på tømmedag eller de delar avfallsbehaldar, og difor ikkje får utlevert rett tal bioposar kan desse hentast ut kostnadsfritt på tenestetorget eller miljøstasjonen (i Vik: kun på miljøstasjonen) i di kommune innan 1 månad etter utlevering.