Sommartid på miljøstasjonane

Frå 1. mai til 1. september heldt miljøstasjonane ope ein time ekstra, til kl. 19.00. Balestrand held ope kvar torsdag til kl.18.00 frå 1. april.

Miljøstasjonane har frå 1. mai fylgjande opningstider:

Aurland, Vadheim, Leikanger og Vik: Torsdag kl. 12.00 - 19.00
Balestrand: Torsdag kl. 14.00 - 19.00
Luster: Onsdag kl. 12.00 - 19.00
Lærdal: Tysdag kl. 14.00 - 19.00
Sogndal: Mån. - Fred. kl. 09.00 - 14.00 og Torsd. kl. 09.00 - 19.00