Satsar for renovasjonsgebyr 2016

Storleiken på behaldar 140 liter/240 liter

Behaldar for våtorganisk avfall med hentefrekvens kvar 14. dag - kr. 1711,25

Behaldar for restavfall med hentefrekvens kvar 4. veke - kr. 1111,25/kr. 1558,75

Behaldar for papp/papir med hentefrekvens kvar 4. veke - kr. 810/kr. 1133,75

Prisen er inkludert 25 % meirverdiavgift.

Døme på dei mest vanlege gebyrsatsane

Renovasjon

Standardabonnement (pkt. 6.1) - kr. 3.632,50

Abonnement lik standard, men med 240 liter dunk for restavfall i staden for 140 liter - kr. 4.080

Minstegebyr (pkt. 6.2.1) - kr. 2.361,25

Abonnent som heimekomposterer (pkt. 6.2.3/6.3.1) - kr. 2361,25

2 abonnentar som deler våtorganisk dunk, pr. abonnent (pkt 6.2.2) - kr. 2776,25

Hyttegebyr for dei abonnentane som leverer i felles container/dunk - kr. 1452,50

 

Slam

Tømming av slamavskiljar kvart 2. år (pkt. 7.1) - kr. 1007,50

Tømming av slamavskiljar kvart 4. år (pkt. 7.2) - kr. 536,25

Prisen er inkludert 25 % meirverdiavgift.