Returpunkt og hyttecontainer Fardal

SIMAS har fjerna hyttecontainer og returpunkt for glas og metall i Fardal pga. arbeid med utbetring av vegen til Øvstedalen.

Arbeidet skal vera ferdig til jul, og glasigloane vert då sett ut igjen.

Nærmaste returpunkt for glas og metall vert no Sogndal ved AMFI, i Grushola og ved Esso på Leikanger.

Nærmaste hyttecontainer er i grushola i Sogndal, og på Hanahaug eller ved miljøstasjonen i Leikanger.