Prøveprosjekt: oppsamlingsboks for farleg avfall

SIMAS testar ut ei løysing for oppsamling av farleg avfall i Leikanger kommune. På miljøstasjonen på Kvålen kan innbyggjarane hente ut ein raud oppsamlingsboks.

Ta den med heim og fylle den opp med farleg avfall som m.a. batteri, lyspærer, sprayboksar og anna hushaldningsavfall som fell innunder kategorien farleg avfall. Ta den med tilbake til miljøstasjonen og lever den til ein operatør som sorterer innhaldet. De kan ta med heim ein ny boks for ei oppsamling til.

Miljøstasjonen på Kvålen er ope torsdagar 12-18.

 

 

 

Me vil med dette leggje til rette for,

og håpar de vil bidra til at me får ressursane på rett veg!