Opningstider i påska 2019

Sjå opningstider i administrasjon og på miljøstasjonane våre.

Administrasjonen i Festingdalen held ope vanleg tid måndag og tysdag, samt onsdag kl. 8-12.

NB! Veka etter påske endrar miljøstasjonane i Leikanger og Balestrand opningsdag (permanent):

  • Leikanger held ope tysdagar 12-18

  • Balestrand held ope onsdagar 12-18