Oddvar frå Leikanger har vunne 10.000,-

oddvar-Lundheim.jpg

Oddvar Lundheim frå Leikanger har vunne i Returkartonglotteriet.

– Det var overraskande. Eg har samla kartongar i mange år, men aldri tenkt at eg skulle vinne, fortel Oddvar Lundheim.

– Det er en fin sum med pengar. Eg er vel inne i ein god stim no, så eg vinn vel i Lotto og snart, ler han nøgd.

Korleis blir ein med i trekninga?

Grønt Punkt Norge arrangerer lotteriet og me i SIMAS syter for at abonnentane sine lodd vert med i trekninga. Dykkar lodd er ein kubbe med kartongar eller berre ein enkeltkartong.

Du er med i lotteriet ved å levere inn ein kubbe som du skriv namn og telefonnummer på, med minst seks drikkekartongar stappa inni. Legg kartongen eller kubben med kartongar laust i avfallsdunken saman med papp og papir, ikkje pakk den inn i pose.

Kvart år vert det delt ut premiar for til saman 1,6 millionar kroner. Dette er fordelt på 120 premiar på kr. 10.000 og 4 premiar på kr. 100.000. For å kunne vinna hovudpremien må du levere ein kubbe, enkeltkartongar er berre med i trekkinga av kr. 10.000.

Kanskje me får endå fleire heldige vinnarar i regionen vår!

Skyl, brett og stapp i veg, Sogningar!

Lukke til!


Fakta om Returkartonglotteriet:

  • Alle kan delta: Personar eller organisasjonar, skular, barnehagar, idrettslag etc.

  • Kvart år blir det delt ut premiar for til saman 1,6 millionær kroner. Dette er fordelt på 120 premiar à kr. 10.000 og 4 premiar à kr. 100.000. 

  • Seks tomme og skylde drikkekartongar brettast ned i ein open drikkekartong. Dette utgjer ein ”kubbe”. Korkar og lokk kan godt henga utanfor. For skulemjølk-kartongar gjeld fire tomme kartongar i den femte. Du kan òg levere enkle kartongar, men då kan du ikkje vinne hovudpremien på 100.000,-.

  • Skriv namn og nummer på ”kubben” og legg i papirboet. den kommunale innsamlingsordninga. Då har du eit lodd.

  • Kubbar vert trekt på 84 forskjellige trekkjestadar, spreidd over heile landet. Her vert det trekt mellom 1 og 7 kubbar avhengig av innbyggjartal, til saman maks 188 kvart kvartal. Desse kubbane går vidare til nasjonal trekning.


Tidlegare vinnarar frå Sogn: