Ny strategiplan

SIMAS har utarbeida ny strategiplan for perioden 2016-2020.

Visjonen og overordna kvalitets- og miljøpolicy for selskapet er Ressursar på rett veg. Med dette peiker vi på avfallet som del av den sirkulære og grøne økonomien som er den framtidsretta økonomien ute i Europa og nasjonalt.

SIMAS har utarbeida delmål og operative mål, som er konkretisert i handlingsplanar, for tre utvalde strategiområder:

  • Ressursar og kvalitet (kjerneverksemd)
  • Kundar og samfunn (ekstern)
  • Kompetanse og HMS (organisasjon)

Sjå ein korfatta versjon av strategiplanen her.