Ny renovasjon- og slamforskrift

SIMAS har utarbeidd framlegg til ny forskrift som no vert sendt på høyring til kommunane m.v. Abonnentane vert med dette varsla om framlegget. Abonnentane vert med dette oppmoda om å setja seg inn i framlegget som er meint innført frå 1.1.2017 etter vedtak frå kommunestyra.

Spørsmål kan rettast til SIMAS IKS Amla, 6854 Kaupanger. Tlf: 57 65 70 70 eller e-post: post@simas.no

Høyringsfristen er 1.8.2016.