Mi Side ute av drift

I nær framtid vil Mi Side verte erstatta av Min Eigedom. Me kjem tilbake med meir informasjon om den nye løysinga som innbyggjarar kan logge seg inn på for å lese informasjon om kva ein er registrert med hjå SIMAS.

I påvente av den nye løysinga er Mi Side no ute av drift. Ta kontakt via kontaktskjema, e-post eller telefon om det er noko me kan vere behjelpeleg med.