Kva skal du gjere med brukte batteri?

brukte batteri.jpg

Ikkje kast dei i restavfallet!

Gjennviningsbransjen gjev klåre råd:

  • unngå og samle opp store mengde batteri

  • lever regelmessig til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket

  • du kan levere brukte batteri der du kjøper nye

  • syt for og ha innsamlingsmogelegheiter på jobben, slik at brukte batteri vert henta jamleg

Brukte batteri som vert handtert på rett måte vert attvunne til nye metall. Dette er bra for miljøet og gjer jobben i gjenvinningsbransjen tryggare!