KS Bedrift: "SIMAS viser veg i det grøne skiftet"

Prosjektleiar Lars Petter Nesse, styreleiar Jøril Hovland og dagleg leiar Hallvard Thomassen.   FOTO: KS Bedrift.

Prosjektleiar Lars Petter Nesse, styreleiar Jøril Hovland og dagleg leiar Hallvard Thomassen. FOTO: KS Bedrift.

Les meir om vårt planlagde pilotprosjekt: Ecoinowaste AS.

SIMAS eksporterer i dag det meste av avfallet til Sverige. Dette vil me gjere noko med og heller nytta ressursane lokalt, i tillegg til å legge til rette for meir effektiv utnytting av skogressursane i regionen.

Les kva KS Bedrift skriv om vårt planlagde pilotprosjekt.