Informasjon om levering av landbruksfolie

Landbruksfolie kan leverast på miljøstasjonane i alle SIMAS-kommunane. I tillegg er det sett ut container for innsamling av landsbruksfolie på Ljøsne/Lærdal, Middalen/Sogndal og Lomheim/Hafslo.

I containaren ynskjer me kun:

  • Rein landbruksfolie,
  • Rundballetråd og rundballenett innpakka i plastsekk eller bigbag.

Kva som ikkje skal i containaren:

  • Syrekanner
  • Presenning
  • Bærplast
  • Laust rundballenett
  • Laus rundballetråd