Hugs å melde adresseendring til Skatteetaten!

For at adressa di skal verte oppdatert i Folkeregisteret må du endre den hjå Skatteetaten. Det heldt ikkje å oppdatere adressa hjå posten. At adressa di er korrekt registrert er viktig av fleire grunnar, mellom anna er det viktig for at posten din kjem fram. SIMAS og kommunane fakturera tinglyst eigar av ein eigedom for kommunale avgifter grunna legalpant, og me sender kun faktura til den tinglyste eigaren si adresse slik den er registrert i Folkeregisteret. Du er pliktig å melde flytting til Folkeregistrert innan 8 dagar etter flyttedato.

Sjå rettleiing her.